امنیت پیج داریس

پکیج امنیت . 1 🥇

100%
امنیت

برقراری امنیت صفحه اینستاگرام و فیسبوک

100%
مشاوره

ارائه مشاوره کامل و تخصصی در خصوص پیج هدف تا دو هفته

100%
آموزش

آموزش ترفندهای جذب برای موفقیت پیج هدف

100%
آپدیت امنیتی

ارائه آپدیت های امنیتی به صورت مستمر و ماهانه بعلاوه رفع خطا و تغییر دیزاین صفحه

قوی ترین مرحله امنیت که حتی می تونید بعد از امنیت  کل بکاپ پیجتون رو استوری کنید🤝🏻🔐

قیمت : ۹.۴۰۰ میلیون تومان

پکیج امنیت.2 🔐

100%
امنیت

برقراری امنیت صفحه اینستاگرام

100%
آپدیت امنیتی

ارائه آپدیت های امنیتی به صورت مستمر ماهانه بعلاوه رفع خطا تا ۱ سال

قیمت : 6.700 میلیون تومان

پکیج امنیت.3🛡️

100%
امنیت

برقراری امنیت صفحه اینستاگرام

61%
آپدیت امنیتی

ارائه آپدیت های امنیتی

قیمت : 4.700 میلیون تومان

پکیج امنیت .4 🔱

100%
امنیت

برقراری امنیت صفحه اینستاگرام

1%
آپدیت امنیتی

بدون آپدیت های امنیتی دوره ای

قیمت : 1.800 میلیون تومان

گالری تصاویر داریس

چرا داریس انتخاب کنید؟

مهارتهای حرفه ای

برخوردار از تیم حرفه ای و متخصص

بروزرسانی

بروزرسانی های مستمرسرور های امنیتی

دید ویژه

اشراف کامل به جدیدترین تکنولوژی های امنیتی

ما را دنبال کنید

مشترک شوید و آخرین  اخبار ما را دریافت کنید